New.png

הרשמה להתנדבות

מלאו את הפרטים ואנחנו ניצור קשר לתיאום הההתנדבות

מי אתם?

פרטים אישיים:

ידיעת שפות:

תחומי עניין בשעות הפנאי:

תחומים בהם הייתי רוצה להתנדב:

התנדבתי בעבר ב:


שתלתם ניגונים קרן הון אנושי 

ע.ר. 58-0-635886 | טלפון 04-8402058 | info@shetaltem.org.il